Publicerat

2016 Tömkörningstips på film för Tidningen Ridsport
Tömkörningsfilmer

2016 Ny webkurs om unghästutbildning på Team Hästkraft
www.teamhastkraft.se/flow/inbjudan-unghastkurs

2015 Artikel om lastning mm i tidningen Hippson
Lastning-artikel-Hippsontidningen, PDF

2015 Intervju i Lokaltidningen Sjöbo om mig och min verksamhet
Intervju Lokaltidningen Sjöbo, PDF

2015 Nya webkurser om unghästutbildning på Team Hästkraft
www.teamhastkraft.se/flow/inbjudan-unghastkurs

2015 Bloggar om livet som hästutbildare och tränare
Tidningen Ridsport – Karin Engström

2015 Bloggat från min tid hos Mette Rosencrantz i Los Angeles
Tidningen Ridsport – Kalifornienbloggen

2014 Webkurs om unghäst­utbil­dning på Team Häst­kraft
www.teamhastkraft.se/karinengström

2014 Artikelserie i Tidningen Rid­sport om unghäst­utbildning
Tidningen Ridsport, artikel­serie om unghästutbildning

2013 Bloggat från min tid hos Kyra Kyrklund i England
www.tidningenridsport.se/Blogg–debatt/Bloggar/Bloggarkiv/Karin-hos-Kyra/2013/10/Karin-bloggar-hos-Kyra/

2013 Artikelserie i Tidningen Rid­sport om töm­körning
Tidningen Ridsport, artikelserie om tömkörning

2012 projektledare för ASVH och Flyinge ABs gemen­samma projekt Kvalitets­­säkring unghäst­­utbildning.
flyinge.se/om-oss/forskning-och-utveckling/kvalitetssakring-unghast­utbildning

Under 2011-2013 projekt­ledare och författare till ett flertal kapitel i boken
Flyingemodellen – Från föl till final
flyinge.se/erbjudanden/flyingemodellen-fran-fol-till-final/

Medverkade i Hästfocus 2008 om longering, se pdf nedan
Hästfocus, artikel om longering 2008