Karin tömkörExempel på kurser/clinics

Jag håller kurser i tömkörning, unghäst­utbildning och dressyr över hela landet och på webben.

Jag håller också föreläsningar på sal, t.ex. “Unghäst­utbildning för håll­barhet”, “Inridning på ung­hästens villkor”.

Jag kommer gärna till er – hushållnings­sällskap, avelsföreningar, mässor, rid­skolor eller naturbruks­gymnasium, bibliotek mm!
 

Clinic tömkörning

I samband med kurser håller jag inspirerande clinics där jag går igenom både den teori och den praktik som man behöver t.ex. vid tömkörning. Frågor hinner besvaras innan träningarna börjar, vi går igenom hur ut­rustning skall till­passas och första träningen känns trygg att börja.
Jag har gärna även längre clinics där jag tömkör flera olika hästar på olika utbildnings­nivå, eller har olika ryttare på unga eller mer utbildade hästar.
 

Clinic inridning

Att visa hur säker inridning på unghästens villkor går till är en tydlig och spännande clinic som kan leda till större förståelse för hästens inlärning.

Kurser, clinics mm

Kurser och clinics över Sverige och världen. Exempelvis Östersund, Hongkong, Skåne, Kalmar...

Även kurser på webben unghästutbildning på Team Hästkraft